Modlitwa

Intencja powszechna

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie walcząc o podstawowe prawa w dykaturach, w reżimach autoryratrnych, a nawet  w przeżywających kryzys demokracjach.

Modlitwa o zatrzymanie pandemii (do codziennego odmawiania)

Panie Jezu, Zbawicielu świata,

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami

i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa, który się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w swojej wszelkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas, a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, naszego opiekuna,

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.