Rada Pastoralna

Wybory do Rady Pastoralnej 22 marca 2020 wyłoniły 12 przedstawicieli, którzy reprezentują 5 dekanatów Parafii Rottweil.

Otrzymali oni szczególną misję wspierania duszpasterstwa w parafii razem z księżmi, aby wspólnymi siłami być znakiem i narzędziem miłości Boga.

To nie przypadek, ale powołanie od Boga, aby brać odpowiedzialność za życie wspólnoty Chrystusowego Kościoła.

Sam Bóg daje siłę i Swojego Ducha, aby każdy według otrzymanych charyzmatów sumiennie wypełniać swój urząd w Radzie Pastoralnej, biorąc czynny udział w misji uświęcania.