Rada Pastoralna

Wybory do Rady Pastoralnej 22 marca 2020 wyłoniły 11 przedstawicieli, którzy reprezentują 5 Dekanatów Parafii Rottweil. Otrzymali oni szczególną misję wspierania duszpasterstwa w parafii razem z księżmi, aby wspólnymi siłami być znakiem i narzędziem miłości Boga. To nie przypadek, ale  powołanie od Boga, aby brać odpowiedzialność za życie wspólnoty Chrystusowego Kościoła. Sam Bóg daje siłę i Swojego Ducha, aby każdy według otrzymanych charyzmatów sumiennie wypełniał swój urząd w Radzie Pastoralnej, biorąc czynny udział w misji uświęcania.