Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół.

Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego (Katechizm Kościoła Katolickiego 1661).

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków: 

  • dobrowolna zgoda na jego zawarcie,
  • zgoda na związek wyłącznie z tą osobą na całe życie,
  • otwartość na przyjęcie potomstwa.

Sakrament małżeństwa przyjmuje się zazwyczaj w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego.

Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza pozwolenie na ślub w innym kościele.

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego w Niemczech

Aby otrzymać ślub kościelny w Niemczech potrzebne są następujące dokumenty: 

  • Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku – 6 miesięcy) na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • Świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego, tzn. Bescheinigung über die Eheschließung lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung 
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Zaświadczenie z poradni rodzinnej 

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego w Polsce

Wszyscy zameldowani i mieszkający na terenie Niemiec, chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński na terenie Polski, potrzebują dodatkowo zgodę̨ biskupa diecezji w której mieszkają. W naszym przypadku jest to zgoda biskupa diecezji Rottenburg Stuttgart.

Zgoda ta jest niezbędna do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa poza granicami Niemiec.

Dlatego chcąc zawrzeć małżeństwo w Polsce, należy zgłosić się̨ do biura PMK i dopełnić wszelkich formalności. Następnie na podstawie wystawionej licencji i dyspensy od ślubu poza granicami, przyjąć sakrament małżeństwa w Polsce lub innym wybranym przez siebie kraju. 

Dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego w Polsce

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - jest dokumentem stwierdzającym o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.

Wydawane jest na podstawie dowodu osobistego oraz skróconego odpisu aktu urodzenia (niepotrzebne jeśli urząd już nim dysponuje; jeśli jednak będzie potrzebny, można go uzyskać w urzędzie właściwym dla miejsca urodzenia) w dowolnym USC w Polsce.

Dokument ten ważny jest tylko przez 3 miesiące!!!

W trakcie jego wydawania podejmowana jest decyzja jakie nazwisko przyjmie po ślubie narzeczona i dzieci po urodzeniu.

* Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim winni zgłosić się w biurze parafialnym co najmniej na trzy miesiące przed planowanym  terminem ślubu. Narzeczeni powinni też posiadać dokumenty tożsamości.

Narzeczeńskie ABC, czyli jak zaplanować ślub kościelny

Sakrament małżeństwa wymaga odpowiedniego przygotowania, ale również załatwienia niezbędnych formalności.

Jak wyglądają "krok po kroku” kościelne formalności?

Zapraszamy do ściągnięcia i wydrukowania pliku PDF Narzeczeńskie ABC.