Namaszczenie Chorych

Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że "Bóg łaskawie nawiedził lud swój" (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka - duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy (Katechizm Kościoła Katolickiego 1503).

Kto może przyjąć ten sakrament?

Sakrament namaszczenia chorych czasem może rodzić u wiele lęków, wątpliwości i obaw. Dlatego warto uświadomić sobie kilka ważnych aspektów związanych z tym sakramentem.

* Sakrament Namaszczenia Chorych może przyjąć osoba poważnie chora, osłabiona przez wiek; nie udziela się go natomiast człowiekowi, który z pewnością już zmarł.

Namaszczenie chorych jest sakramentem człowieka chorego, a nie zmarłego.

„Kapłan wezwany do chorego, który już umarł, niech błaga Boga, aby go uwolnił od grzechów i przyjął litościwie do swego Królestwa; namaszczenia natomiast niech nie udziela. Jeśli istnieje wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, może mu udzielić tego sakramentu warunkowo”.

* Chorych prosimy zgłaszać do księży.

* Sakramentu tego nie udziela się wyłącznie konającym, dlatego została nawet zmieniona jego nazwa z „ostatniego namaszczenia” na „sakrament namaszczenia chorych”. 

* Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować, ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

* Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

* W ciągu życia można wielokrotnie przyjąć ten sakrament, co ma miejsce wtedy, gdy ktoś wiele razy popada w poważną chorobę.

* Chrześcijanin towarzyszący choremu powinien usuwać fałszywe obawy. Najczęściej bardzo ciężko chorzy intuicyjnie czują, że w tej chwili nie ma nic ważniejszego, niż natychmiast przylgnąć do Tego, który pokonał śmierć i jest samym życiem: do Jezusa Zbawiciela.

* Starajmy się zadbać o to by nasi chorzy, którzy z nami przebywają w domu lub sąsiedztwie w odpowiednim czasie, świadomie przyjęli łaskę tego sakramentu.

Przygotowanie w domu

1. Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na każde wezwanie. Telefony do księży podane są w zakładce KONTAKT.

2. Przed przyjściem kapłana należy przygotować:

* stolik przykryty białym obrusem

* zapalone świece

*krzyż

* ewentualnie wodę święconą.

Na tak przygotowanym stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje.

3. Bądźmy wspólnie z naszymi chorymi podczas przyjmowania przez nich tego sakramentu.