Bierzmowanie

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (Katechizm Kościoła Katolickiego 1316).

Informacje dla kandydatów

1. Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad Sacra: 

  • jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii
  • jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić

2. Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajmy – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

3. Trzeba wybrać sobie świadka bierzmowania, który według Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół musi spełniać następujące wymagania:

  • należeć do Kościoła katolickiego,
  • być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
  • być osobą już bierzmowaną

Przygotowanie

Przygotowanie do bierzmowania przebieg w trzech etapach: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.

Przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedzone jest rocznym cyklem obowiązkowych spotkań katechetycznych i liturgicznych.

Odpowiedzialnym za katechetyczne przygotowanie jest ks. Piotr Prończuk