Komunia Święta

Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował.

Wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca, podczas wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie miłości.

Zostawiając im dowód tej miłości, nie chcąc oddalić się nigdy od swoich oraz czyniąc ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, którą polecił Apostołom celebrować aż do swego powtórnego przyjścia (Katechizm Kościoła Katolickiego 1337).

Przygotowanie do I Komunii Świętej

* W naszej Misji przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się zasadniczo każdego roku.

* Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w naszej misji obejmuje uczestnictwo dziecka w katechezach oraz niedzielnych Mszach Świętych.

* Zapisy dzieci w bieżącym roku szkolno-katechetycznym przyjmujemy od czerwca do do końca września. Przygotowanie dzieci rozpoczyna się od października. Bardzo prosimy o stosowanie się do tych terminów, ponieważ po rozpoczęciu katechez grupa na dany rok szkolny pozostaje zamknięta.

* Prosimy rodziców dzieci, które zostały ochrzczone poza naszą Misją, o dostarczenie świadectwa chrztu dziecka z parafii, w której dziecko chrzest otrzymało.

* W przypadku, gdy dziecko będzie przystępowało do I Komunii Świętej w parafii w Polsce misja wystawia zaświadczenie, które należy przedłożyć danemu proboszczowi w polskiej parafii.

* Zainteresowanych tematem I Komunii Świętej prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem lub Kancelarią Parafialną (w godzinach jej pracy).