Chrzest Święty

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności (Katechizm Kościoła Katolickiego 1282).

Rodzice dziecka

Rodzice lub przynajmniej jedno z rodziców muszą należeć do Kościoła Katolickiego (tzn. nie mogą być z niego wypisani).

Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich powinni: 

  • Zgłosić się do biura parafialnego w godzinach urzędowania, aby ustalić termin, odbyć konieczną rozmowę i wypełnić wymagane dokumenty (Anmeldung zur Taufe),
  • Posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde lub Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke)
  • Podać dane rodziców i chrzestnych: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania

Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno odbyć się przynajmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą. Warto wtedy mieć już zebrany komplet dokumentów.

Rodzice chrzestni - konieczne warunki.

Rodzicem Chrzestnym zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego, może zostać osoba, która:

* jest katolikiem,

* przyjęła sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii,

* prowadzi życie zgodne z wiarą (jest praktykującym katolikiem) i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

* jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej (jest w pełnej wspólnocie sakramentalnej Kościoła)

* ukończyła 16 rok życia. 

Rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego. 

  • mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła katolickiego.
  • mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego.

Rodzice chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Przed chrztem zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i ofiarować komunię świętą w czasie niedzielnej Mszy, w intencji dziecka.

W dniu chrztu

Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością i zgłosić się w zakrystii.

Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka (można pożyczyć w zakrystii).