ks. Paweł Spólny

Urodzony w Radomiu w 1978 roku. W 1998 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Bytowie (xx. Filipini).

Studia teologiczne rozpoczął na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które kończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Pracę magisterską o św. Filipie Neri jako chrześcijańskim wychowawcy obronił w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Bp. Jana Bernarda Szlagi w 2004 roku w Pelplinie.

W Bytowie pracował jako katecheta w Liceum Ogólnokształcącym, był opiekunem ministrantów oraz duszpasterzem dzieci i młodzieży. Ponadto pracował jako kapelan w Hospicjum Domowym przy Szpitalu Powiatu Bytowskiego.

Inicjował i prowadził m.in. "Rowerową Pielgrzymkę do 7 Kościołów" czy Nabożeństwo do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.

Od maja 2019 roku pełni posługę wikariusza w Polskiej Parafii Rottweil.