Zesłanie Ducha Świętego

Na 27 czerwca 2021 roku został zaplanowany sakrament bierzmowania w Diecezji Rottenburg-Stuttgart, dla kandydatów z polskich parafii. Szafarzem tego sakramentu miał być Gebhard Fürst, biskup ordynariusz.

7 kandydatów przygotowywało się do tego wydarzenia razem z księdzem Wiesławem Soją przez udział w katechezach, czytanie słowa Bożego i wspólną modlitwę.

Ze względu na pandemię, do udzielenia sakramentu bierzmowania w parafii Rottweil 23 maja bieżącego roku, został delegowany przez biskupa ksiądz Marcin Maślanka, proboszcz parafii Ravensburg.

W kazaniu ks. Marcin przypomniał w kazaniu, że do przyjęcia sakramentów potrzebna jest wiara.  W przypadku chrztu dzieci, to rodzice zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze katolickiej. W tym pierwszym sakramencie we wspólnocie Kościoła,  otrzymujemy pierwsze dary Ducha Świętego.  Pełnię darów Ducha Świętego otrzymujemy dopiero w sakramencie bierzmowania, który uzupełnia chrzest.  Od tego momentu bierzmowani sami biorą odpowiedzialność za rozwój wiary.

Na pamiątkę sakramentu  bierzmowania, zostały poświęcone ikony "Jezus z przyjacielem". Mają one przypominać bierzmowanym, o więzi przyjaźni i miłości z Bogiem. Tylko Syn Boży Jezus Chrystus  zbawia.

Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił swoje dary i charyzmaty.